ពត៌មានពីភាពយន្ត

Suddenly 20

Parn ជាស្រីចាស់ក្បាលរឹង នៅជំនាន់ 70។ ថ្ងៃមួយ គាត់បានដឹងថា កូនប្រុសគាត់កំពុងរៀបចំបញ្ជូនគាត់ទៅនៅកន្លែងស្នាក់នៅ និងថែទាំមនុស្សចាស់។ នៅពេលដែលគាត់កំពុងដើររសាប់រសល់តាមផ្លូវ គាត់បានដើរចូលទៅរកពន្លឺចម្លែកមួយ ហើយទៅដល់កន្លែងថតរូប ដើម្បីថតរូបថត ប៉ុន្តែនៅពេលគាត់ចេញមកវិញ គាត់បានត្រឡប់មកជានារីវ័យក្មេងអាយុ 20 ឆ្នាំដ៏រំភើប។ ដោយគ្មានអ្នកស្គាល់គាត់ គាត់គិតថា វាជាឱកាសទីពីរក្នុងជីវិតរបស់គាត់ ហើយបានសម្រេចចិត្តយកពេលនោះ មកសប្បាយនឹងអ្វីៗដែលខ្លួនពុំទាន់បានធ្វើកាលពីនៅវ័យក្មេង។

ភាសា: ភាសាខ្មែរ
អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាអង់គ្លេស
ចាត់ជាក្រុម: G
ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង: 12 មករា 2017 (12 Jan 2017)
ប្រភេទរឿង: កំប្លែង / ស្នេហា
រយៈពេល: 130 នាទី
អ្នកចែកចាយ: Westec Media Limited
តួសម្តែង: Davika Hoorne, Saharat Sandkapreecha, Kritsanapoom Pibulsonggram
អ្នកដឹកនាំរឿង: Araya Surihan
របៀប/ទម្រង់: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម] [ម៉ោងបញ្ចាំង] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
[More] [Showtimes] [Trailers] [English Synopsis]
ម៉ោងបញ្ចាំង

កាលបរិច្ឆេត:

Legend Cinema - City Mall, Phnom Penh
Suddenly 20 (G)
09:30AM
12:05PM
01:40PM
02:40PM
04:15PM
05:15PM
06:50PM
09:25PM

Legend Cinema - Steung Mean Chey, Phnom Penh
Suddenly 20 (G)
09:20AM
11:55AM
01:45PM
02:30PM
04:20PM
05:05PM
06:55PM
09:30PM

Legend Cinema - Toul Kork, Phnom Penh
Suddenly 20 (G)
10:00AM
12:00PM
02:35PM
04:20PM
08:00PM
09:30PM

Platinum Cineplex - Sorya, Phnom Penh
Suddenly 20 (G)
09:40AM
12:00PM
01:20PM
02:20PM
03:40PM
04:40PM
06:30PM
08:40PM

Platinum Cineplex - Siem Reap, Siem Reap
Suddenly 20 (G)
09:30AM
11:45AM
02:00PM
02:45PM
04:25PM
06:50PM
09:15PM

Major Cineplex - Major Cineplex, Phnom Penh
Suddenly 20 (G)
09:40AM
10:40AM
12:20PM
01:20PM
02:20PM
03:00PM
04:00PM
05:00PM
05:40PM
08:20PM
09:20PM

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ