ភាពយន្តជាច្រើនៗដែលសម្តែងដោយតារាកូរ៉េ

កំពូលកូនង៉ែតគំនូរជីវចលដ៏អស្ចារ្យទាំង 5

តួឯក "One Day" ឈ្នះពានតារាសម្តែងប្រុសស្រីឆ្នើម

មកទស្សនារឿង "Jailbreak" ជាមួយការបញ្ចាំងលើកចុងក្រោយ

Fan Bingbing ឈ្នះពានធំ "I Am Not Madame Bovary"

ការចងចាំដ៏ល្អនៃឈុតឆាកក្នុងរឿង "Mind Memory"

អ្នកដឹកនាំរឿងគ្រោងសំរាប់ "Asian Three-Fold Mirror"

តួអង្គចាស់ Vs តួអង្គថ្មីក្នុងរឿង "Power Rangers"

Loading the player...
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
Lion's Roar

"Jailbreak" ចាក់បញ្ចាំងលើកចុងក្រោយ 

តួអង្គចាស់ Vs តួអង្គថ្មីក្នុងរឿង "Power Rangers"