តើរឿង "Rogue One" នឹងអស្ចារ្យដូចការរំពឹងទុកទេ?

"Train to Busan" នឹងផលិតជារឿងហូលីវូដ!

Damian Lewis នឹងដើរតួអាក្រក់ក្នុង "Ocean's Eight"

ភាពយន្តដែលនិយាយពី សាលាដែលមានខ្មោចលង

ទស្សនារឿងថៃបែប ព្រឺព្រួច "Haunted School" ម្តងមើល!

ភាពយន្ត "Detective Pikachu" រកបានអ្នកដឹកនាំហើយ!

ភាពយន្តដែលមិនគួរមើលរំលងសម្រាប់ ខែធ្នូ ២០១៦ នេះ!

ភាពយន្តខ្មែរបីរឿង នឹងចាក់បញ្ចាំងនៅ LPFF

Loading the player...
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
Lion's Roar